ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​​ប្រឡង​​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន និង​បេក្ខនារី ជយលាភី​ចំនួន​បី​រូប​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​បកស្រាយ​ប្រធានបទ “តម្លៃ​សកល​របស់​ស្នាដៃ​អក្សរសិល្ប៍​រឿង​ទុំទាវ”

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ​​ប្រឡង​​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន និង​បេក្ខនារី ជយលាភី​ចំនួន​បី​រូប​ក្នុង​ការ​បកស្រាយ​បកស្រាយ​ប្រធានបទ “តម្លៃ​សកល​របស់​ស្នាដៃ​អក្សរសិល្ប៍​រឿង​ទុំទាវ”

– ផុត​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨ វេលា​ម៉ោង​១៧ ជា​កំហិត
– សូម​បញ្ជូន​ស្នាដៃ​ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​ឈ្មោះ ភេទ ទី​កន្លែង​ធ្វើការបញ្ជូន​មក​នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី​សិក្សា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​​អគារ​រដ្ឋបាល​ថ្មី នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ផ្លូវ​លេខ​៣៨០ សង្កាត់​បឹងកេងកង​ទី​១ ខណ្ឌ​ចម្ការ​មន រាជធានី​ភ្នំពេញ។

មតិយោបល់