សិក្សា និងអប់រំ

សៀវភៅ​កម្ពុ​ជវេយ្យាករណ៍ និពន្ធ​ដោយ​ភិក្ខុ​ធម្មបាលោ ខៀវ ជុំ

សៀវភៅ​កម្ពុ​ជវេយ្យាករណ៍ និពន្ធ​ដោយ​ភិក្ខុ​ធម្មបាលោ ខៀវ ជុំ ។ ជា​សៀវភៅ​វេយ្យាករណ៍​ដែល​មាន​សេចក្ដី​ពន្យល់​ជ្រៅជ្រះ មាន​ពន្យល់​វែក​ញែក​ពាក្យ​មួយ​ៗ ល្អិត​ល្អន់ មាន​អង្គ​ពាក្យ​គ្រប់​ទាំង​អស់​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នក​គ្រូ និង​សាធារណជន យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍​ភាសា​ខ្មែរ ។

ទាញ​យកឯកសារ​ជា​ទម្រង់ PDF ៖https://goo.gl/WAacUu

មតិយោបល់