ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព មិនចង់មានបញ្ហ...

មិនចង់មានបញ្ហាដោយសារកោសជប់ ត្រូវតែប្រយត្ន៨ចំណុចនេះ

0

ការកោសខ្យល់ ឬជប់ខ្យល់ អាចជួយសម្រួលចលនាឈាម បំបាត់អាការ:ឈឺចាប់មួយចំនួន ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តវាបានត្រឹមត្រូវ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទេនោះ លោកអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើន។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

១.ត្រូវរកអ្នកជំនាញ

វាជារឿងសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវទៅរកអ្នកជំនាញ ក្នុងការផ្តល់សេវាជប់ខ្យល់ ឲ្យលោកអ្នក ព្រោះពួកគេប្រាកដជាយល់ដឹងពីវិធីដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

២.សម្លាប់មេរោគ លើឧបករណ៍
ឧបករណ៍ សម្រាប់ធ្វើការជប់ខ្យល់ត្រូវតែសម្លាប់មេរោគជាមុនសិន មុននឹងយកដាក់ពីលើខ្លួនរបស់អ្នក។

៣.ជៀសវាងកន្លែងប្រតិកម្ម

ជៀសវាងការជប់ខ្យល់ លើកន្លែងដែលមានប្រជ្រុញ ដុះដុំសាច់ ឬសរសៃដែលប៉ោង ព្រោះវាអាចធ្វើកន្លែងទាំងនោះកាន់ប៉ោងធំថែមទៀត។ រីឯ ក និងថ្គាម ក៏ត្រូវតែជៀសវាងដែរ។

៤.ជៀសវាងកន្លែងមានរបួស
អ្នកមិនគួរធ្វើការជប់ខ្យល់ លើកន្លែងដែលមានរបួសទេ ទោះជារបួសនោះមានទំហំតូចប៉ុនណាក៏ដោយ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យរបួសនោះ កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។

៦.កុំកោសជប់ បើខ្វះឈាម
មនុស្សដែលខ្វះឈាម ឬមានបញ្ហាឈាមដំណើរការមិនប្រក្រតី មិនគួរកោសជប់ខ្យល់ ព្រោះអ្នកអាចប្រឈមនឹងអាការ:ខ្យល់គរ។

៧.ធ្វើតែ ១៥នាទី
ការជប់ខ្យល់ មិនត្រូវធ្វើឲ្យលើសពី ១៥នាទីនោះទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពល់ដល់សុខភាព ជាពិសេសងាប់កោសិកាស្បែក ហើយឡើងពងបែក។

ដើម្បីបញ្ចៀសបញ្ហានានា ដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ លោកអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ មុនពេលកោសជប់៕

មតិយោបល់