ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ទោះជាដៃគូមានស...

ទោះជាដៃគូមានសុខភាពល្អយ៉ាងណា បើរួមភេទមិនព្រមការពារ អ្នកអាចនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់

0

ទោះបីជាដៃគូរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ បើអ្នករួមភេទដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ អ្នកនៅតែអាចឆ្លងមេរោគមួយចំនួន ជាពិសេសជំងឺកាមរោគ និងការឆ្លងមេរោគលើទ្វារមាស។ យោងតាមគេហទំព័រ boldsky បានបង្ហាញពីការសិក្សា ៤ចំនុចដូចខាងក្រោមនេះ ដែលអ្នកជំនាញបានរកឃើញ៖

១.អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអូស្ត្រាលី បានរកឃើញថា បាក់តេរីអាចឆ្លងចូលទ្វារមាស ហើយអាចលូតលាស់យ៉ាងរហ័សទៀតផង បើមនុស្សស្រីមិនបានប្រើការការពារ ទោះបីជារួមភេទមួយមនុស្សប្រុសដែលមានសុខភាពល្អយ៉ាងណាដ៏ដោយ។

២.ការរួមភេទជាមួយមនុស្សដៃគូថ្មី អាចបង្ករហានិភ័យខ្ពស់បំផុត នៃការឆ្លងមេរោគ ព្រោះពេលវេលានេះ មនុស្សស្រីបានចុះខ្សោយខ្លាំងបំផុត ដោយសារតែមានប្រែប្រួលសរីរាង្គយ៉ាងច្រើន ក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រី។

៣.នៅតំបន់អវយវភេទរបស់មនុស្សប្រុស ឬមនុស្រី មានទាំងបាក់តេរីល្អ និងបាក់តេរីអាក្រក់។ បាក់តេរីល្អដើរតួនាទី គ្រប់គ្រងបាក់តេរីដែលមិនល្អ ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពសុខភាពផ្លូវភេទ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សស្រីបានឆ្លងមេរោគនៅក្នុងទ្វារមាស​បាក់តេរីល្អមិនអាចរក្សាតុល្យភាពសុខភាពរាងកាយរបស់អ្នកទៀតឡើយ។

៤.អ្នកស្រាវជ្រាវបន្តថា ទា្វរមាសរបស់ស្រីក៏អាចនឹងប្រឈមការរលាកផងដែរ ប្រសិនបើ ទឹកកាមរបស់បុរសឧស្សាហ៍បាញ់បញ្ចូលច្រើនពេក៕

មតិយោបល់