ផ្ទះ ព័ត៌មានសុខភាព ទង្វើ៦យ៉ាង ហា...

ទង្វើ៦យ៉ាង ហាមធ្វើចំពោះតំបន់ឯកជនឲ្យសោះ

0

បរទេស: ដើម្បីរក្សាតំបន់ឯកជនឲ្យស្អាត ហើយមានសុខភាពល្អ ស្ត្រីជាច្រើនតែងតែព្យាយាមធ្វើអនាម័យដោយការលាងសម្អាត ឬប្រើផលិតផលផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួន អ្នកមិនគួរធ្វើចំពោះតំបន់ឯកជនឡើយ ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្សេងៗ។

១. មិនត្រូវប្រើក្រែមជម្រុះរោមនៅលើតំបន់ឯកជនឡើយ។
២. ការស្ទីមអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះតំបន់ឯកជន មូលហេតុនេះអ្នកគួរតែជៀសវាង។
៣. មិនត្រូវទុកឲ្យតំបន់ឯកជនមានសំណើមឡើយ ជាពិសេសក្រោយពេលងូតទឹករួច។
៤. កុំចោះតំបន់ឯកជនពាក់គ្រឿងលម្អរផ្សេងៗឲ្យសោះ។
៥. មិនត្រូវព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរក្លិនតំបន់ឯកជន ដោយប្រើផលិតផលផ្តេសផ្តាសឡើយ។
៦. ហាមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តឹងណែនខ្លាំងពេក។

ប្រសិនបើអ្នកជៀសវាងបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានចំណុចនេះបាន តំបន់ឯកជនរបស់អ្នកនឹងមានសុខភាពល្អ៕

not-private-parts

មតិយោបល់