ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គិសនីកម្ពុ...

អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្ដាច់ភ្លើងរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅភ្នំពេញ

0

ភ្នំពេញ: អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនានេះ បានឲ្យដឹងថា ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តនៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...