ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ពាក្យបណ្តឹងគ្...

ពាក្យបណ្តឹងគ្មានការងារធ្វើបឋម របស់អាមេរិកកើនឡើងដល់ ២៦៨០០០

0

អាមេរិក:ក្រសួងការងារបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា ចំនួននៃជនជាតិអាមេរិក​បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយគ្មានការងារធ្វើដំបូងបានកើនឡើងនៅសប្តាហ៍មុន ខណ:ដែលទីផ្សារការងារបានរក្សាស្ថេរភាពទាំងមូល។

ដោយឡែក ក្នុងសប្តាហ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ដែលជាតួលេខមុន​នៃការកែតម្រូវពាក្យបណ្តឹង​ដំបូង សម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើតាមរដូវ បានកើនឡើងដល់ ២៦៨០០០ ពោលគឺកើនឡើង ១០០០០ នាក់ពីការកែតម្រូវកាលពីសប្តាហ៍មុន។

ក្រសួងការងារបានឱ្យដឹងថា វាគឺជាសប្តាហ៍ទី ៦៩ ជាប់ៗគ្នានៃពាក្យបណ្តឹដំបូង ក្រោម ៣០០០០០ នាក់ ដែលជាគោលសម្រាប់កំណើនការងារពិតប្រាកដ ឬជាការខាតបង់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច​ដែលបានធ្លាក់ចុះ​រយ:ពេលវែងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៣មក ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមរយ:ពេលបួនសប្តាហ៍ ដែលអាចជួយជម្រុញ ការប្រែប្រួលមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺមាន ២៦៦៧៥០ដែលចំនួននេះ នៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរពីមធ្យមភាគនៃការកែតម្រូវសប្តាហ៍មុនៗ។ តួលេខមុន នៃការគ្មានការងារធ្វើបានធានាកែតម្រូវតាមរដូវកាលមួយសប្តាហ៍ ដែលបានបញ្ចប់ក្នុង ថ្ងៃទី១៨ខែមិថុនាបានធ្លាក់ចុះ ២០០០០នាក់ ពីសប្តាហ៍មុនឡើងដែលមានចំនួនដល់ទៅ ២១២០០០០ នាក់៕

មតិយោបល់