ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទៀតហើយ! រាជធា...

ទៀតហើយ! រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល នឹងគ្មានភ្លើងប្រើប្រាស់៤ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា

0

ភ្នំពេញ: តាមការជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអនុវត្តការជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងពីការផ្ដាច់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

EDC_06-09-16 (1) EDC_06-09-16 (2)

មតិយោបល់