ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថ្លៃប្រេងលក់រ...

ថ្លៃប្រេងលក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២-២១ កញ្ញា

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញានេះ បានជូនដំណឹងពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន: តាមស្ថានីយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

បើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តម្លៃប្រេងឥន្ធន:លក់រាយ រួមមាន ប្រេងសាំងស៊ុបពែរ ថ្លៃ៣៤៥០៛/លីត្រ ប្រេងសាំងធម្មតា ថ្លៃ៣៣៥០៛/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ថ្លៃ៣០៥០៛/លីត្រ៕

ថ្លៃប្រេងសាំង

មតិយោបល់