ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Huawei Nova P...

Huawei Nova Plus ចេញអុកឡុកទីផ្សារនៅកាណាដា តម្លៃត្រឹមតែ ៤០០ ដុល្លារ

0

នៅក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទប្រទេសកាណាដា គ្រប់ទូរស័ព្ទដៃដែលល្អៗហើយលេចចេញមក អាចមានតម្លៃដល់ទៅ ១.០០០ ដុល្លារក៏មាន នេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលទូរស័ព្ទដៃ Huawei Nova Plus មួយនេះតម្លៃត្រឹម ៤០០ ដុល្លារ។

huawei-nova-plus-so-%e1%9e%8a

ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណ:សម្បត្តិរបស់ទូរស័ព្ទ Huawei Nova Plus៖

huawei-nova-plus

នេះជារូបភាពដែលបានថតដោយទូរស័ព្ទ Huawei Nova Plus៖

huawei-nova-plus-camera-sample-1 huawei-nova-plus-camera-sample-2 huawei-nova-plus-camera-sample-3 huawei-nova-plus-camera-sample-4 huawei-nova-plus-camera-sample-5

មតិយោបល់