ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុន GoP...

ក្រុមហ៊ុន GoPro ត្រូវការវិស្សមកាលល្អមួយ ក្រោយការរងគ្រោះនាត្រីមាសទី៣នេះ

0
gopro-hero4

ក្រុមហ៊ុន GoPro បានបង្ហាញពីចំណូលរបស់គេនៅត្រីមាសទី៣ នៅថ្ងៃនេះ ដែលការលក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះ បានធ្លាក់ចុះ ២៤០,៥ លានដុល្លារ ដែលកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ លក់បាន ៤០០ លានដុល្លារ គឺថា បានធ្លាក់ចុះ ៤០ភាគរយ។ តម្លៃហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ បានធ្លាក់មកត្រឹម ១១,៩៤ ដុល្លាក្នុង១ហ៊ុន គិតត្រឹមចុង ថ្ងៃនៃការលក់ហ៊ុន ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានឡើងថ្លៃវិញ ក្នុងតម្លៃ ១៧,១៥ ដុល្លារ ក្នុង ១ហ៊ុន ក្នុងរយ:ពេលដ៏ខ្លីក្រោយ ការប្រកាសកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីម៉ូដែល Hero 5 និងកាមេរ៉ាយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកម៉ូដែល៖ Karma នៅក្នុងខែកញ្ញាវិញ៕

មតិយោបល់