ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Instagram កំព...

Instagram កំពុងបន្ថែមមុខងារ Live Video

0
c6spknm9dpzs89vvibwfw3-970-80

សព្វថ្ងៃអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាច្រើន ដែលមានមុខងារ Live Video ស្រាប់ នឹងអាចធ្វើការ Post ជាសារធារណ:នៅលើបណ្តាញសង្គមផងដែរ ដូចនេះប្រហែលជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ សម្រាប់មុខងារ Live Video ដែលបានដាក់ចូល Instagram នេះ។

ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលថា តើការ Live Video នៅលើ Instagram វាមានលក្ខណ:បែបណាវិញ ហើយវាដាក់ដំណើរការឲ្យយើងប្រើប្រាស់បាននៅពេលណា?

Instagram នឹងបញ្ចេញមុខងារ Live Video នាពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ ដែលវាអាចនឹងក្លាយខ្លួនជាបណ្តាញសង្គមឈានមុខគេ៕

មតិយោបល់