ផ្ទះ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ សិស្សដែលចាស់ជ...

សិស្សដែលចាស់ជាងគេក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់

0

នេប៉ាល់: លោកតា Durga Kami បានក្លាយជាសិស្សដ៏ចាស់ជាងគេបំផុត ក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ ដោយមានអាយុ៦៨ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅសាលា និងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់។ នេះបើយោងតាម bbc ចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះ។

Durga Kami មិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាតាំងពីក្មេងវ័យ ហើយក៏ចង់ដាក់ទិសដៅក្លាយជាគ្រូបង្រៀនផងដែរ។

បើទោះបីជាដើរក្នុងស្ថានភាពកាន់ឈើច្រត ប៉ុន្តែ Kami  បានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីផ្ទះ មកកាន់សាលារៀនដោយខ្លួនឯង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

បច្ចុប្បន្នលោក Kami  បានសិក្សានៅថ្នាក់ទី១០ ដោយសិក្សាជាមួយនិងក្មេងៗ ដែលមានអាយុ១៤ទៅ១៥ឆ្នាំ។

សិស្សដែលចាស់ជាងគេក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់រូបនេះបាននិយាយថា ដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខ ខ្ញុំត្រូវទៅរៀន បន្ទាប់ពីប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ ហើយចង់សិក្សាដល់ស្លាប់ ដោយមិនខ្វល់ពីឧបសគ្គនោះទេ៕

Loading...