ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ក្រោយឈប់ច្រៀង...

ក្រោយឈប់ច្រៀង ផាន់ ម៉ូនីកា ឡើងតំណែងជំទាវ

0

កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា នេះ អតីតតារាចម្រៀងសាន់ដេ អ្នកនាងផាន់ ម៉ូនីកា បានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតកូនស្រីទី១ យ៉ាងហ៊ឹកហ៊ាក់ ដោយអញ្ជើញតារាសិល្ប:ប្រមាណជាង១០០នាក់ ឲ្យចូលរួមនៅហាងស៊ុបរបស់អ្នកនាង ដែលស្ថិតនៅកោះពេជ្រ។ នេះជាពិធីជប់លៀងធំ បន្ទាប់ពីអ្នកនាងទើបតែបានឡើងងារជាជំទាវ ដោយសារតែស្វាមីបានក្លាយជា ជំនួយការរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងមួយ។

ស្ងាត់ពីអាជីពចម្រៀងប្រមាណច្រើនឆ្នាំ អ្នកនាងផាន់ ម៉ូនីកា បានឡើងជាជំទាវយ៉ាងអឺងហ៊ើយ ដោយអ្នកនាងបានទាំងប្រកាស តំណែងរបស់អ្នកនាង នៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់កូនស្រី ដោយមិនមានលាក់បាំងនោះផង ដែលមិនខុសពីការអបអរងារថ្មីនេះ។ អ្នកនាងបញ្ជាក់ថាលោក គង់ សុខម៉េង ស្វាមីរបស់ខ្លួន ដែលជាអ្នកជំនួញមួយរូបបានឡើង ងារជាឯកឧត្តម ទើបអ្នកនាងសម្រេចចិត្ត ធ្វើខួបកូនស្រីច្បងឈ្មោះ គង់ ម៉ានីកូ ធំដុំដើម្បីជួបជុំតារាសិល្ប: និងសាច់ញាតិ។ អ្នកនាងថាពិធីខួបកំណើតដែលបានធ្វើឡើង មានការប្រារព្ធខួបកូនប្រុសរបស់លោករ៉ាយុទ្ធម្ចាស់សំលៀកបំពាក់«រ៉ាយុទ្ធ»ផងដែរ ទើបភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមួយភាគអញ្ជើញ ដោយអ្នកនាង និងមួយភាគអញ្ជើញ ដោយលោករ៉ាយុទ្ធ។ អ្នកនាងថាតារាសិល្ប:មានត្រឹមតែជាង១០០នាក់ ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអញ្ជើញ ហើយភាគច្រើនក៏ជា តារាសិល្ប: ដែលចេញចូលយកសំលៀកបំពាក់ ពីហាងរ៉ាយុទ្ធទៅឡើងឆាកផងដែរ ។

អ្នកនាងផាន់ ម៉ូនីកា បានអះអាងថាអាជីពសិល្ប:អ្នកនាងសម្រេចចិត្តធីបយូរណាស់មកហើយ ពោលគឺតាំងពីអ្នកនាងចូលរោងការ និងក្លាយខ្លួនជាម្ចាស់មុខជំនួញ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ស្វាមីម្ល៉េះ។ អ្នកនាងថាខ្លួននៅតែស្រឡាញ់សិល្ប: ទើបអ្នកនាង នៅបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយតារាសិល្ប: តាមរយ:ការបង្ហាញខ្លួន ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងតារាសិល្ប: និងរមែងអញ្ជើញតារាឲ្យជុំលៀង ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនង បើទោះជាអ្នកនាង បានលាឈប់ពីសិល្ប: ៕

%e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-2 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-3 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-4 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-5 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-6 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-7 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-8 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-9 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-10 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-11 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-12 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-13 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-14 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-15 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-16 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-17 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-18 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-19 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-20 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-21 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-22 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-23 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b6-24 %e1%9e%95%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%98%e1%9f%89%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%b8%e1%9e%80%e1%9e%b625

មតិយោបល់