ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ភិន សុដាលីស ន...

ភិន សុដាលីស និងកូនកាត់រូស្ស៊ី និយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហា

0

ក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយគេកត់សម្គាល់ថា តារាសម្ដែង នាង ភិន សុដាលីស និង តួឯងប្រុសក្នងរឿង”ណូលីណូឡា” បានបង្កើតចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរ។ ម្នាក់ៗសុទ្ធតែអះអាងថា ដាលីស និង តួប្រុសជាកូនកាត់ខ្មែររូស្ស៊ី គឺជាគូស្នេហ៍ ខណ:ភាគីខាងស្រីបានត្រឹមទទួលស្គាល់ថា លោកស៊ីនី គឺជាមិត្តប្រុសនៅឡើង និងថាជាមិត្តប្រុស មិនខុសពីមិត្តប្រុសស្និទ្ទិស្នាលផ្សេងទៀតនៅឡើង។ ក្នុងនោះខាងប្រុសក៍ត្រឹមទទួលស្គាល់ថា ខាងស្រី ក៍នៅត្រឹមជាមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដូចគ្នា។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេ រាប់អានគ្នាលើសពីធម្មតា និងថានៅពេលខាងមុខ នឹងមានលទ្ធផលផ្សេង។

ខាងក្រោមនេះជាបទសម្ភាសន៍របស់តារាទាំងពីរ ជុំវិញការលើកឡើងថា អ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍ ដោយមិនមែនជាមិត្តដូចការអះអាងនោះ៖

មតិយោបល់