ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ប៊ីយ៉ុនសេស្អប...

ប៊ីយ៉ុនសេស្អប់ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាង ឬស្អប់ម្តាយ?

0

អាមេរិក: តារាចម្រៀងនាង ប៊ីយ៉ុនសេ(beyoncé) បានប្រាប់ម្តាយរបស់នាង Tina Knowles ថាពេលដែលកូនស្រីរបស់ខ្លួនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ នាងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ កូនស្រីជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ ដោយខ្លួនឯង។

តារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកនាង ប៊ីយុនសេ បាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះថា នាងស្អប់សម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីឆ្នាំ២០០៨ ដែលម្តាយរបស់នាងកាត់ឲ្យនាងរៀបការជាមួយ លោក Jay Z ។

បើយោងតាមសម្តី Tina បានឲ្យដឹងថា វាមិនច្រើនប៉ុន្មានទេសម្លៀកបំពាក់របស់ ប៊ីយ៉ុនសេ ហើយថា នាងចិត្តល្អ ហើយអនុញ្ញាតឲ្យរូបគាត់កាត់សម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះ។លោកស្រីបានរចនាម៉ូដសម្លៀក​បំពាក់ឲ្យកូនស្រីជាច្រើនឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែក្រោយមកមួយថ្ងៃ នាង ប៊ីយុនសេ បែជានិយាយប្រាប់ម្តាយថា ប្រសិនបើកូនស្រីរបស់ខ្លួនរៀបការ នាងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនជ្រើសរើសឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយខ្លួនឯង៕

6ee987af316da983d446859de735e8dd

beyonce-wedding-dress

6ee987af316da983d446859de735e8dd

9fec6524_Unknown-61.xxxlarge

tina-knowles-beyonce-kelly-rowland-angie

Tina-Knowles-Wedding

Loading...