ស្ងាត់បង្ហាញយូរ សូ ស្រណោះ ដាក់កន្លះបទ ត្រូវនឹងទិវានៃក្ដីស្រទ្បាញ់

ក្មុងឱកាសទិវារនៃក្ដីស្រទ្បាញ់ឆ្នាំនេះ លោក សូ ស្រណោះ ដែលជាបណ្ឌិត្យព្យាណូ បានដាក់មួយបទ គឺបទក្រោមចំណងជើងថា ” Kiss The Rain By Yuruma” ដែលជាបទល្បីល្បាញ និងមានអត្ថន័យត្រូវនឹងទិវារនៃក្ដីស្រទ្បាញ់ ១៤ កុម្ភ:។

បើទោះជាការលេងភ្លេងរបស់លោក មិនមានបកស្រាយចម្រៀង ដែលជាបទល្បីនោះ ក៏សមត្ថភាពលេងព្យាណូរបស់លោក ទទួលបានការសរសើរ បន្ទាប់ពីគេខានស្ដាប់សំទ្បេងព្យាណូ លោកដេញជាយូរ។ នេះលោកបង្ហាញសមត្ថភាព ត្រឹមតែកន្លះបទផង ប្រសិនបើលេងពេញមួយបទទៀត មិនដឹងថា លន្លង់លន្លោចយ៉ាងណានោះទេ ក្រោមថ្វីដៃរបស់បណ្ឌិត្យព្យាណូរូបនេះ។ ចង់ដឹងថា បទភ្លេងដែលលោកបានលេង ស្ដាប់ហើយពិរោះយ៉ាងណា សូមរីករាយទស្សនា៖

https://youtu.be/BJGFRPrCPLQ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2701000186622449&id=100001374833423

មតិយោបល់