ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត នាយក្រូច មានក...

នាយក្រូច មានកូនប្រឡងបាក់ឌុប

0

ភ្នំពេញ: ទាក់ទងនឹងរឿង​ប្រពន្ធកូន របស់តារាកំប្លែងនាយក្រូច កន្លងមកមិនត្រូវបានផ្សាយ​ឲ្យទូលំ ទូលាយនោះទេ តែ​ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែលេច​ដំណឹង ថានាយក្រូច មានកូនប្រឡង បាក់ឌុប ហើយ ។​
តាមរយ:វីដេអូឃ្លិបនេះ នាយក្រូចបានឲ្យដឹងថា លោកជូនកូនមកប្រឡង ដោយលោកមិនភ័យនោះទេ ព្រោះគាត់រៀនច្រើន ។​
ទស្សនា​វីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

Neay Kroch

មតិយោបល់