ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត អស្ចារ្យណាស់ ...

អស្ចារ្យណាស់ ! ការប្រកួតបន្ដុបមនុស្សនៅរដូវកាលថ្មី មានមនុស្សចូលរួមប្រកួតច្រើនពាន់នាក់

0

អេស្ប៉ាញ: ការប្រកួតបន្ដុបមនុស្សនៅរដូវកាលថ្មី របស់ប្រទេស អេស្ប៉ាញ គេហៅថា castell ដែលជាវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសនេះ បានបង្កើតឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី១៨ មានមនុស្សចូលរួមប្រកួតជាច្រើនពាន់នាក់។ នេះយោងតាមគេហទំព័រ Tv pool នៅថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ។

បំណងវត្ថុព្រឹត្តការណ៍មួយនេះ គឺដើម្បីស្វែងរកក្រុមណា ដែលអាចបន្ដុប មនុស្សបានច្រើន ជាន់ជាងគេ ហើយមានលំនឹងយូរ នឹងទទួលពានរង្វាន់។ នៅក្នុងមួយជាន់ គឺតម្រូវឲ្យមានមនុស្សអោបបន្តុបគ្នាត្រឹមតែ បី ទៅបួននាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបន្តុបគ្នា ឡើងទៅលើដូចជាអគារមួយ ដែលមានកម្ពស់១០ជាន់អីចឹង ។

គួរបញ្ចាក់ដែរថា នៅឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមដែលឈ្នះការប្រកួតគេអាចធ្វើបានដល់ទៅ ៨ជាន់ វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ដែលពួកគេអាចទ្រាំទ្រទម្ងន់រួច ៕

%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f-1 %e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f-2 %e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f-3 %e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f-4 %e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9e%bb%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f-5

មតិយោបល់