ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ចង់ដឹងទេថា តា...

ចង់ដឹងទេថា តារាហូលីវូត ប៉ុន្មាននាក់ ដែលរៀបការច្រើនដង?

0

ហូលីវូត : ប្រសិនបើនិយាយពីសម្ព័ន្ធស្នេហារបស់តារាៗ នៅក្នុងចង្កោមសិល្ប:ហូលីវូត គួរតែនិយាយថា ជាទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយឆាវវិញទៅសូន្យ ព្រោះវាជាការទាក់ទងស្នេហាដែលកើតឡើងពី មុខមាត់ កេរ្ដ៍ឈ្មោះ លុយកាក់ មាសប្រាក់ឬជា ការទាក់ទងគ្នាព្រោះផងប្រយោជន៍រៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។

វាពិតជារឿងធម្មតាទៅហើយរបស់តារាៗ ដែលរៀបការហើយ ក៏លែងលះវិញ បន្ទាប់មកមានព័ត៌មានថារៀបការម្ដងទៀត បើគិតមើលទៅដូចជា ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់តារាទៅហើយ ៕ចង់ដឹងទេថា ក្នុងចង្កោមតារាហូលីវូត មានតារារូបណាខ្លះដែលរៀបការច្រើន សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

Jennifer O’Neill រៀបការ ៩ ដង
%e1%9f%a1
Elizabeth Taylor រៀបការ ៨ ដង
%e1%9f%a2
Demi Moore រៀបការ ៣ ដង
%e1%9f%a3
Lana Turner រៀបការ ៨ ដង
%e1%9f%a4
Zsa Zsa Gabor រៀបការ ៧ ដង
%e1%9f%a5
Rita Hayworth រៀបការ ៥ ដង
%e1%9f%a6
Caitlyn Jenner រៀបការ ៤ ដង
%e1%9f%a7
Jane Powell រៀបការ ៤ ដង
%e1%9f%a8
Liza MInnelli រៀបការ ៤ ដង
%e1%9f%a9
Christie Brinkley រៀបការ ៤ ដង
%e1%9f%a1%e1%9f%a0
Kate Winslet រៀបការ ៣ ដង
%e1%9f%a1%e1%9f%a1
Marilyn Monroe រៀបការ ៣ ដង
%e1%9f%a1%e1%9f%a2
Jennifer Lopez រៀបការ ៣ ដង
%e1%9f%a1%e1%9f%a3
Angelina Jolie រៀបការ ៣ ដង
%e1%9f%a1%e1%9f%a4
15

មតិយោបល់