ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ទឹកនោមគោនៅឥណ្...

ទឹកនោមគោនៅឥណ្ឌាលក់បានថ្លៃ

0

នៅប្រទេស ឥណ្ឌា ប្រជាជននិយមផឹកទឹកនោមគោជាជាងទឹកដោះគោ មានអ្នកខ្លះទៀតយកទឹកនោមគោទៅលាយជាមួយម្ហូបក៏មានដែរ ដូច្នោះហើយបានជាអាហារ ឥណ្ឌា ធុំក្លិនខ្មិះគោ ជាប់អាហារ សឹងតែគ្រប់ទីកន្លែង ។

វាពិតជាចម្លែកមែនទែនដែល ប្រទេសមួយនេះមានទស្សន:និយមប្លែកពីគេ តើអាចដែលទេថា នេះជាវប្បធម៌មួយរបស់ ឥណ្ឌា ? ក្នុងនោះដែរ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បានចំណាយលុយជាង ៨៧ លានដុល្លារ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទឹកនោមគោដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុក កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ រហូតមកពេលនេះ។

សូមជម្រាបផងដែរថា ប្រជាជនឥណ្ឌាបានពោលថា ការទទួលទានទឹកនោមគោ គឺមានថាមពលជាងទឹកដោះគោស្រស់ទៅទៀត ៕

%e1%9e%91%e1%9e%b9%e1%9e%80%e1%9e%82%e1%9f%84-1 %e1%9e%91%e1%9e%b9%e1%9e%80%e1%9e%82%e1%9f%84-2

ប្រភព ៖ bloomberg

មតិយោបល់