ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត រស់ ម៉ូនីកា ក...

រស់ ម៉ូនីកា កាក់កបក្រៅស្រុកជះលុយធ្វើខូបធំ មិនខ្វល់ខាត

0

ក្នុងរង្វង់ជាង១ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គេកត់សម្គាល់ថាតារាចម្រៀងនាងរស់ ម៉ូនីកា មិនសូវស្រវាស្រទិញនឹងការច្រៀងរាំលើឆាកទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកប៉ុន្មានទេ ដោយសារតែនាងត្រូវឃើញចេញសម្ដែងពីទៅកាន់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះមិនលោះពេល។ ជាមួយនឹងឱកាសឡើងកាលីបនោះហើយ ដែលនាងសម្រេចជះលុយច្រើនម៉ឺនដុល្លារធ្វើខួបយ៉ាងហ៊ឹកហ៊ាក់នៅក្នុងហាងធំមួយនៅម្ដុំស្ថានទូតចិន ដោយមិនខ្វល់រឿងខាតឬចំណេញ។

តារាចម្រៀងរូបនេះ និយាយថាដោយសារតែនាងមានបំនងចង់ជួយជុំតារាសិល្ប:ឲ្យបានសប្បាយចិត្ត ទើបនាងចំណាយលុយធ្វើខូបកំណើតនៅក្នុងកន្លែងរ៉ូម៉េទិក និងមិនខ្វល់ថាចំណាយអស់ប៉ុន្មាន ហើយបានចំណងដៃមកវិញរួចខ្លួនឬអត់។ កញ្ញាពិធីនោះនាងធ្វើចំនួន១០តុ ប៉ុន្តែពីការរៀបចំស្ថិតក្នុងទីតាំងកាលីបដែរទើបការចំណាយក៏មិនតួចគួរសម។

យ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនសូវឃើញវត្តមានតារាល្បីៗបង្ហាញខ្លួនច្រើនទេ ដោយសារតែនាងបញ្ជាក់ថានាងធ្វើជាលក្ខណ:អញ្ជើញតែតារាសិល្ប:ដែលខ្លួនជិតស្និទ្ធិ និងមិត្តភ័ក្រ្តជាតារាចម្រៀងរួមដំបូល ដែលមិនសូវមានឈ្មោះបោះសំឡេងឲ្យចូលរួម។ កញ្ញាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានទីផ្សារក្រៅស្រុកច្រើនជាងក្នុងស្រុក ទើបក្នុងមួយរយ:ចុងក្រោយគឺមិនសូវឃើញឡើងច្រៀងលើឆាក។ នាងមានគម្រោងចេញសម្ដែងក្រៅប្រទេសបន្តទៀតក្នុងពេលខាងមុខ ដោយសារតែឱកាសចេញច្រៀងបែបនេះ គឺនាងទទួលបានចំណូលខ្ពស់ ដែលធ្វើឲ្យនាងយល់ថានបើចំណាយធ្វើខួបឲ្យសប្បាយហើយមិនបានចំណូលរួចខ្លួនមួយពេលកាលពីថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា ក៏ជារឿងមិនត្រូវគិត។

រស់ ម៉ូនីកា គឺជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយ ហើយបើនិយាយពីទីផ្សារចម្រៀងរបស់នេះ គឺនៅស្រុកមានគេស្គាល់ច្រើនជាង ទើបតារាស្រីរូបនេះប្រាប់ថានៅពេលទំនេរពីការច្រៀងរាំឆ្លងប្រទេស គឺនាងទទួលឡើងឆាកឲ្យបានញឹកញាប់ផងដែរ។ នាងមានគម្រោងបញ្ចេញបទថ្មីប្រកួតប្រជែង ប៉ុន្តែមកពីត្រូវការពេលវេលារៀបចំឲ្យបានល្អសិន ទើបគម្រោងបទថ្មីរបស់នាងនៅមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាចេញលក់។ នាងរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថា អាជីពចម្រៀងនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្ត ជាពិសេសក្នុងពេលដែលទីផ្សារចេញច្រៀងរបស់នាងត្រូវបានសមាគមន៍នៅក្រៅប្រទេសធានាឲ្យទៅកើបលុយមិនសូវខាន៕
ros-monika-1

ros-monika-2

ros-monika-3

ros-monika-4

ros-monika-5

ros-monika-6

ros-monika-7

ros-monika-8

ros-monika-9

ros-monika-10

ros-monika-11

ros-monika-12

ros-monika-13

ros-monika-14

ros-monika-15

ros-monika-16

ros-monika-17

ros-monika-18

ros-monika-19

ros-monika-20