ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ​តា​រា​ល្បី​ៗ...

​តា​រា​ល្បី​ៗ​ចេ​ញ​មុ​ខ​ប្រ​កូ​ក​ប្រ​កា​ស​ ​កុំ​អោ​យ​ភ្លេ​ច​អេ​ដ​ស៍​ ​

0

កាលពីថ្ងៃទី១១ វិច្ឆិកា តារាសិល្ប:ល្បីៗមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចេញមុខឃោសនាដល់សាធារណជន ជាពិសេសដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ និងសិស្សនិស្សិតចូលរួមកុំឲ្យភ្លេចអេដស៍។

នេះជាការស្ម័គ្រចិត្តមួយយ៉ាងកម្រ ខណ:ដែលវត្តមានតារាសិល្ប:ចូលរួម ត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យសកម្មភាពឃោសនាស្ដីពីជំងឺអេដស៍មានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជន។

តារាសិល្ប:ដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរួមមាន លោកទុំ សារ៉ុត ហៅនាយឃ្លោក អ្នកនាងលី ម៉ារីណា អ្នកនាងស្វែង សុជាតិ អ្នកនាងចាន់ សុផានី លោករតនា Mega និងតារាក្មេងៗ ជាពិសេសគឺក្រុមភេទទី៣មួយចំនួនទៀត។

វេទិកាដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវខាងមុខអាជ្ញាធរអេដស៍នៅជិតមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃនេះ ត្រូវគេឃើញមានចូលរួមឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់ពីសំណាក់អ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងច្រើន បន្ទាប់ពីតារារួមមាននាយឃ្លោកជាដើមកាន់ក្បាលមេក្រូប្រកូកប្រកាស។

លោកអៀង ម៉ូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ បានអះអាងថា នេះជាលើកទី១ដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានធ្វើវេទិកាផ្សព្វផ្សាយកុំឲ្យមហាជនភ្លេចអេដស៍ ហើយមានការចូលរួមដោយមិនគិតកម្រៃពីតារាល្បីៗដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីចំណេះដឹងអេដស៍កាលពីថ្ងៃទី៣ វិច្ឆិកា កន្លងទៅ។

លោកថានេះជាកាយវិការ និងការលះបង់គួរឲ្យសរសើរដែលមានន័យថាតារាសិល្ប: ក្រៅតែគិតរឿងរាំច្រៀងជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ក៏បានរួមចំណែកជួយជាតិ និងបំផុសឲ្យមហាជនយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺអេដស៍ផងដែរ។
លោកថាវេទិកានេះ ធ្វើឡើងដើម្បីពញាក់អារម្មណ៍មហាជនមុនឱកាសបុណ្យអ៊ុំទូកមកដល់ ហើយក៏ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍ស្រោមអនាម័យ ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនាបុណ្យអុំទូកមានការប្រយ័ត្នប្រយែង។

លោកថាអ្នកមកកម្សាន្តក្នុងបុណ្យអុំទូកតែងតែភ្លើតភ្លើងនឹងភ្លើងពណ៌ ហើយភ្លេចថាអេដស៍មិនដែលភ្លេចក្រុមអ្នកភ្លើតភ្លើនទាំងនោះ។ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអាជ្ញាធរ តារាសិល្ប:ចំនួន៥រូបគឺនាយឃ្លោក អ្នកនាងលី ម៉ារីណា អ្នកនាងស្វែង សុជាតា អ្នកនាងចាន់ សុផានី និងលោករតនាMega ក៏បានអំពាវពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្លោក«អ្នកអាចភ្លេចអេដស៍ តែអេដស៍មិនដែលភ្លេចអ្នក»នៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះផងដែរ៖

%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-24

%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-23 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-22 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-21 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-17 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-18 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-19 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-20 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-16 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-15 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-14 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-13 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-12 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-11 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-10 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-9 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-8 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-7 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-6 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-5 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-4 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-3 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-2 %e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%9b%e1%9f%92%e1%9e%94%e1%9e%b8%e1%9f%97%e1%9e%85%e1%9f%81-1

មតិយោបល់