ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ដួង សុខគា ប្រ...

ដួង សុខគា ប្រកាសមិនត្រលប់ធ្វើកម្មវិធីឲ្យលោកតាវ៉ិចទ័រ

0

ក្រោយពីបានបង្ហោះថានឹងដើរចេញពីកម្មវិធី«ផ្ទះលោកតា» និង«សំណើចតាមភូមិ» លោកដួង សុខគា ក៏បានប្រកាសប្រាប់ថានឹងមិនត្រលប់ទៅធ្វើជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះវិញទេ ដោយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា មិនចង់ប្រឈមមុខនឹងមនុស្សមួយចំនួន នៅក្នុងកម្មវិធីទាំង២។ លោកសុវណ្ណ រិទ្ធី ហៅលោកតាវ៉ិចទ័រ បានឆ្លើយតបថាលោកនឹងករណីនេះថា លោកយល់ព្រមទទួលយកការសម្រេចរបស់លោកសុខគា ដោយសារតែយល់ឃើញថានេះជារឿង ដែលធ្លាប់កើតឡើងច្រើនដង ដោយគ្រាន់តែកន្លងមក លោកសុខគា មិនដល់ថ្នាក់បង្ហោះជាសាធារណ:។

លោកដួង សុគា និយាយថាការប្រកាសដើរចេញពីកម្មវិធី២ របស់លោកសុវណ្ណ រិទ្ធី ហៅលោកតាវ៉ិចទ័រ គឺដោយសារតែលោកយល់ថាខ្លួន លែងមានសមត្ថភាពសម្រាប់កម្មវិធីទាំង២ ដូចមុនទៀតហើយ និងថាលោកអស់សមត្ថភាព គឺមានតែឲ្យផ្សេងធ្វើម្ដងប៉ុណ្ណោះ។ លោកថាបើចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនលែងមានតម្លៃ គឺមានតែការដើរចេញប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលពូកែជាងលោកគេបានបំពេញការងារជំនួស និងដើម្បីកុំឲ្យកើតមានបញ្ហា។ លោកមិនបានសំដៅថាអ្នកណាធ្វើឲ្យលោកឆេះដុំនោះទេ ដោយគ្រាន់តែលោកបង្ហើបថា លោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងបន្តការងារ ក្នុងកម្មវិធី«ផ្ទះលោកតា» និង«សំណើចតាមភូមិ» ទើបលោកសម្រចចិត្តដើរចេញ។ លោកបានបង្ហើបថាមិនចូលចិត្តធ្វើការជាមួយអ្នកមិនឲ្យតម្លៃលោកនោះទេ ប៉ុន្តែលោកក៏មិនមែនទាមទារឲ្យដក បុគ្គលដែលលោកមិនចូលចិត្តឲ្យចេញពីកម្មវិធីនោះដែរ គឺលោកសុខចិត្តដើរចេញដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយ។ លោកនិយាយថា«ខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាខ្ញុំអន់ចិត្តនឹងខ្ញុំទេ តែអ្នកមើលស្រាលខ្ញុំគាត់ដឹងហើយ ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថា ប្រហែលអត់ជាន់កម្មវិធីទាំងពីរនឹងទេ បើទោះជាយ៉ាងមិចក៏ដោយ!»។

លោកតាវ៉ិចទ័រ បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោកបញ្ជាក់ថា អត់ដឹងថាលោកដួង សុខគា ខឹងអ្នកណាឲ្យប្រាកដ។ លោកនិយាយថា ក្នុងនាមជាមេកើយ លោកមិនដែលធ្វើបាបកូនចៅនោះទេ គឺមានតែប្រឹងអោបក្រសោប ហើយលោកហ៊ានធានាថានាយពែកមី នាយក្រូច និងក្រុមកំប្លែងផ្សេងទៀតក្នុងក្រុម អត់មានអ្នកណាមើលស្រាល ឬមិនគោរពចំពោះលោកសុខគានោះទេ ប៉ុន្តែលោកថាហេតុផលគឺអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាប្រកាន់ច្រើន និងមានអ្នកនាំពាក្យទៅនិយាយប្រាប់លោកសុខគាមិនល្អក្នុងក្រុម។ លោកថាលោកសុខគា គួរតែសួរឲ្យច្បាស់លាស់សិន មិនពេលទៅបង្ហោះជាសាធារណ:នៅលើហ្វេសប៊ុក អ៊ីចឹងហើយទើបលោកស្រឡាំងកាំង នៅពេលរឿងរ៉ាវទាំងមូលស្រាប់តែបែកអូរហូរស្ទឹង ព្រោះតែសារប៉ុន្មានវគ្គរបស់ដួង សុខគា លើហ្វេសប៊ុក ។ ឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសជំហរមិនព្រមត្រលប់ចូលកម្មវិធី «សំណើចតាមភូមិ» និងកម្មវិធី«ផ្ទះលោកតា»ក្នុងនាមជាពិធីករ របស់លោកដួង សុខគា លោកតាវ៉ិចទ័រលោកបានបញ្ជាក់ថា លោកមិនហ៊ានបង្ខំចិត្តទេ ប៉ុន្តែលោកថានឹងបើកទ្វារទទួល បើលោកសុខគាចង់ត្រលប់មកវិញ ៕

%e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-1 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-2 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-3 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-4 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-5 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-6 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-7 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-8 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-9 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-10 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-11 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-12 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-13 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-14 %e1%9e%8a%e1%9e%bd%e1%9e%84-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%81%e1%9e%82%e1%9e%b6-15

មតិយោបល់