ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ៥ឈុត ចាន់ គង្...

៥ឈុត ចាន់ គង្ការ លេចធ្លោរកាលថ្ងៃអុំទូក

0

កាលពីថ្ងៃអុំទូកទី១ តារាម៉ូដែលជាច្រើនបានបង្អួតសម្រស់ និងឈុតប្លែកៗនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Fashion Fair ២០១៦ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន។ យ៉ាងណាក៏ដោយគេកត់សម្គាល់ថា ឈុត៥ម៉ូដរបស់តារាម៉ូដនាចាន់ គង្ការ មានភាពទាក់ទាញជាងគេ ខណ:ដែលឈុតរបស់នាង ក៏ត្រូវបានគេអះអាងថាមានតម្លៃខ្ពស់ និងកែច្នៃដោយអ្នកជំនាញល្បីឈ្មោះ នៅក្នុងពិភពម៉ូដផងដែរ។

តើឈុតណាមួយដែលបងប្អូនគិតថាទាក់ភ្នែកជាងគេក្នុងចំណោមទាំង៥ឈុត ដែលឌីហ្សាញដោយអ្នកច្នៃម៉ូដអាជីព?

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-1

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-2

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-3

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-4

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-5

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-6

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-7

%e1%9e%85%e1%9e%b6%e1%9e%93%e1%9f%8b-%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9a-8

Loading...