ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត មាស សុបញ្ញា ន...

មាស សុបញ្ញា និង អិន ធារ៉ាវី ធ្លាក់ចេញពី Cambodian Idol

0

ការប្រកួតកាលពីយប់ថ្ងៃទី២០ វិច្ឆិកា បេក្ខជនពីរគឺ មាស សុបញ្ញា និង អិន ធារ៉ាវី បានក្លាយជាអ្នកទទួលបានពិន្ទុតិចជាងគេ ហើយធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី២សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៤។ នេះជាការធ្លាក់ចេញ២រូបព្រមគ្នាតែម្ដង បន្ទាប់កាលសប្ដាហ៍ទី៣ បេក្ខនារីដែលធ្លាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះ។

យ៉ាងណាមិញបេក្ខជនទាំងពីរក៍បានទទួលការលើកទឹកចិត្តច្រើនដែរ ពីគណកម្មការទាំង៤ រួមមាន លោកព្រាប សុវត្តិ កញ្ញាឱក សុគន្ធកញ្ញា លោក ឆន សុវណ្ណរាជ និង លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ។ ការប្រកួតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ ត្រូវគេមើលឃើញថា កាន់តែមានភាពស្វិតស្វាញ ដោយសារបេក្ខជនបេក្ខនារី ដែលនៅបន្ត សុទ្ធតែមានទឹកដមសំឡេងល្អ ។

%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-1 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-2 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-3 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-4 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-5 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-6 %e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%9f-%e1%9e%9f%e1%9e%bb%e1%9e%94%e1%9e%89%e1%9f%92%e1%9e%89%e1%9e%b6-7

មតិយោបល់