ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខេត្តសៀមរាប ន...

ខេត្តសៀមរាប នឹងមានការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន

0

សៀមរាប: យោងតាមអគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ ៣០ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅបន្ទប់ភ្លើងដូចខាងក្រោម៖

១/ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង២ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច និងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅទីតាំងឃុំ ជើងទៀន ស្រុកចុងកាល ឃុំក្រសាំង និងក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើម្បីធ្វើតម្លើងត្រង់ស្វូរជូនសេវាករ ។

២/ ថ្ងៃអង្ការ ទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៣រសៀលដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច នឹងផ្អាកការផ្គត់
ផ្គង់អគ្គិសនី នៅទីតាំងឃុំជើងទៀន ស្រុកចុងកាល ឃុំក្រសាំង និងក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដើម្បីធ្វើតម្លើងត្រង់
ស្វូរជូនសេវាករ ។

៣/ ថ្ងៃពុធ ទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៨ និង៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ ថ្ងៃត្រង់ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់
អគ្គិសនី នៅបន្ទប់ភ្លើងលេខ ៣៥៨ ភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុង សៀមរាប ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ភ្លើងចូល PMT ថ្មី ជូនអតិថិជន៕

%e1%9e%95%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%8b%e1%9e%95%e1%9f%92%e1%9e%82%e1%9e%84%e1%9f%8b%e1%9e%97%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%be%e1%9e%84

មតិយោបល់