ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រជាក់ដល់ ១៥...

ត្រជាក់ដល់ ១៥អង្សា! តើខេត្តក្រុងណាខ្លះនឹងជួបប្រទះ?

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងឧតុនិយម ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ បាននិងកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជា ដែលបណ្តាលឲ្យមានសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំង នៅតាមខេត្ត-ក្រុងមួយចំនួន៖

មតិយោបល់