ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជិតដាច់ខែហើយ ...

ជិតដាច់ខែហើយ តម្លៃសាំង មិនព្រមចុះសោះ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ស្ថានីយប្រេងឥន្ធន:ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តការលក់ តាមតារាតម្លៃរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម:

មតិយោបល់