ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅសៀមរាប

0

សៀមរាប: យោងតាមអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភ:នេះ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីចន្លោះម៉ោង ០៧ និង៣០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៥ និង៣០នាទីល្ងាច នឹងមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមកាប៊ីនភ្លើង ឬ បន្ទប់ភ្លើង ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងលិខិតខាងក្រោម៖

មតិយោបល់