ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្អែកអ្នកកំពង...

ស្អែកអ្នកកំពង់ចាម និងក្រចេះ ដាច់ភ្លើងទៀតហើយ!

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៧​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង១១ព្រឹក និងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖