ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប ត្...

អ្នកសៀមរាប ត្រៀមរសៀលនេះនឹងដាច់ភ្លើង

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប ​បានឲ្យដឹងថា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ចាប់ពីម៉ោង៣រសៀល ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់