ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅពិធីបុណ្យចូ...

នៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខ នឹងមានភ្លៀងកក់ខែ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែពីតិចទៅមធ្យម ក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា៕

មតិយោបល់