ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀម! អ្នកបន...

ត្រៀម! អ្នកបន្ទាយមានជ័យ ២ថ្ងៃទៀតនឹងដាច់ភ្លើង

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នៅវេលាម៉ោង៨ព្រឹកដល់ម៉ោង១១ព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់