ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! នៅថ...

ដំណឹងល្អ! នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភាខាងមុខ ពលករទាំងអស់មានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងារបាន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: បានឲ្យដឹងថា​នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខ ពលករ ពលការិនី​ រួមនឹងសាធារណ:ជនទាំងអស់ នឹងទទួលបានការឈប់សម្រាកក្នុង ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ចំនួន១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ និងចូលបង្រើការងារវិញនៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧៕

មតិយោបល់