ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមបងប្អូន!...

ត្រៀមបងប្អូន! បន្ទាយមានជ័យដាច់ភ្លើងជាង១០ម៉ោង រយៈពេល៥ថ្ងៃ

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី រយ:ពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ចាប់ពីវេលាម៉ោង៧ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច តាមតំបន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់