ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សៀមរាប! ស្អែក...

សៀមរាប! ស្អែកដាច់ភ្លើងទៀតហើយ

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់ភ្លើង និងPMT មួយចំនួននិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់