ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្វាយរៀង ម៉ោង...

ស្វាយរៀង ម៉ោង១២ទើបមានភ្លើងប្រើវិញ!

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថា អតិថិជនដែលមានទីតាំងប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនី នៅបន្ទប់ភ្លើង PMT-16,17,30,41,56,57,58,59 និងPMT-87 នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយមូលហេតុ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរត្រង់ស្វូរលើសបន្ទុកប្រើប្រាស់នៅបន្ទប់ភ្លើងPMT-30 ស្ថិតក្នុងភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរៀង៕

មតិយោបល់