ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រុងប្រយ័ត្ន...

ប្រុងប្រយ័ត្ន! ខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម ២២គីឡូវ៉ុល បានសាងសង់រួចរាល់ស្ថាពរ

0

ស្ទឹងត្រែង: តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថា ខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម ២២គីឡូវ៉ុល ដែលស្ថិតនៅឃុំភ្លុក ស្រុកសេសាន បានសាងសង់រួចរាល់ស្ថាពរហើយ៖

មតិយោបល់