-

មិនងាយមាននោះទេតោះ! ទៅពិគ្រោះ ពិនិត្យ ដក និងប៉ះធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៥ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ឲ្យដឹងថា ផ្នែកទន្តវទនសាស្ត្រ នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នឹងផ្តល់ជូន ការពិគ្រោះ ពិនិត្យ ដក និងប៉ះធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ រយ:ពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ៕

មតិយោបល់