ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ CCAគ្រោងធ្វើជ...

CCAគ្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជានៅកោះពេជ្រ

0

ភ្នំពេញ: សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា (CCA)បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា ខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 1-3 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 នៅសាលសន្និបាតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័ណ៌កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ CCA បានធ្វើការគាំទ្រចំពោះក្រសួង រៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ និងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវ:ពាណិជ្ជកម្ម ដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាបត្យករនៃប្រទេសកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិស្វករនៃប្រទេសកម្ពុជា សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច និងក្រសួងអាស៊ានចិន សមាគមពាណិជ្ជកម្ម។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះ នឹងមានការចូលរួមនូវព្រឹត្តិការណ៍ សំណង់ និងអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់ម្ចាស់គម្រោងសំណង់ របស់គណ:វិស្វករកម្ពុជា ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាបត្យកររបស់កម្ពុជា សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមប្រចាំតំបន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចម៉ៅការ៕

photo_2016-06-07_16-14-03

Loading...