ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តកំពង...

អ្នកខេត្តកំពង់ចាម ស្អែកដាច់ភ្លើងហើយ!

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់