ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ដំណឹងល្អអ្នកស្ទឹងត្រែង!

0

ស្ទឹងត្រែង: ដើម្បីការពារ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាប រាល់បទល្មើសដែលកើតឡើងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែង សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញនូវលិខិតដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរសព្ទ ជូនដល់បង្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីងាយស្រួលទាក់ទងបានភ្លាមៗដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់