ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវភ្លៀង...

ត្រៀមអាវភ្លៀងបងប្អូន! អស់ពីត្រជាក់ ចូលព្យុះទៀតហើយ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី១៧ ឈ្មោះ តឹម ប៊ិន (TEMBIN) មកលើប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់