ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម!...

អ្នកកំពង់ចាម! ស្អែកដាច់ភ្លើងទៀតហើយ

0

​​កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់