ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អគ្គីភ័យឆាបឆេ...

អគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅសង្កាត់ចោមចៅ៣ ខណ្ឌពោសែនជ័យ

0

នៅម៉ោង១០ ៣០នាទីយប់ថ្ងៃទី៦ មករា ២០១៨ មានអគីភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ នៅសង្កាត់ចោមចៅ៣ ខណ្ឌពោសែនជ័យ។ រថយន្តអគ្គីភ័យកំពុងចេញពន្លត់

https://www.facebook.com/postnews.m/videos/1567795913339968/

មតិយោបល់