ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកសៀមរាប! ...

​អ្នកសៀមរាប! ​ដាច់ភ្លើងចាប់ពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី១២​​​​..

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១០,១១ និងទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ភ្លើង និងPMT មួយចំនួន និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់