ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អ្នកសៀមរាប! ...

​អ្នកសៀមរាប! ដាច់ភ្លើង៣ថ្ងៃជាប់គ្នាទៀតហើយ..

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១២,១៣ និងទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៧និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់