ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកក្រុងតាខ្...

អ្នកក្រុងតាខ្មៅ! យប់ថ្ងៃទី១៨នឹងដាច់ទឹកហើយ..

0

កណ្តាល: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថា នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង១២យប់ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ទឹក មានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់