ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្ពុជានឹងមាន...

កម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងកក់ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ដល់ថ្ងៃទី២១ខាងមុខនេះ..

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចកក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងទទួលខ្យល់ដែលបកមកពីទិសខាងកើត(សមុទ្រខិនខាងត្បូង) លក្ខណ:បែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងកក់ខែ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់